Kiedy można pozwać dziecko o alimenty?

Marek Szydełko
03.01.2022

Obowiązek alimentacyjny kojarzy się z powinnością rodziców względem dziecka. Obecnie, wraz ze wzrostem znajomości prawa wśród społeczeństwa, coraz popularniejsze staje się również występowanie rodziców o alimenty przeciwko własnym dzieciom.

Obowiązek alimentacyjny

Obowiązek ten powstaje, gdy rodzice nie mogą utrzymać się sami i nie stać ich na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Najbliższymi osobami, które mogą pomóc im w utrzymaniu się, stają się dzieci. Podstawą prawną do wystąpienia o takie alimenty jest art. 128 i art. 132 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W ustaleniu, czy należą się one potrzebującym rodzicom, pomoże adwokat (https://jakubowskazawada.com/prawo-rodzinne/), specjalizujący się w prawie rodzinnym.  

Rodzice mogą domagać się alimentów tylko od pełnoletnich dzieci, ponadto muszą zostać spełnione odpowiednie przesłanki. Rodzice muszą znajdować się w niedostatku, który uniemożliwia im zaspokojenie całkowite lub częściowe potrzeb życiowych np. zakup jedzenia, leków czy opłacenie czynszu. Niedostatek nie może wynikać z braku ich chęci do podjęcia pracy, czy złego zarządzania własnym majątkiem. Po stronie dziecka musi nastąpić  natomiast możliwość zarobkowo-finansowa, na którą składają się m.in.: wynagrodzenie za pracę, środki zgromadzone na kontach bankowych oraz wszelkie dodatkowe dochody, np. pochodzące z wynajmu mieszkania. Sąd, badając możliwość zasądzenia od dzieci alimentów na rzecz rodziców, bierze pod uwagę wiele czynników, dlatego ważnym jest, aby zadbać o reprezentację w sądzie przez pełnomocnika (https://jakubowskazawada.com/).

Wysokość świadczenia

Wysokość świadczenia alimentacyjnego zostaje dopasowane do możliwości finansowych osoby obciążonej alimentami. Należy pamiętać, że w  sytuacji, gdy możliwości finansowe dziecka nie są wystarczające aby pokryć świadczenie, obowiązek ten może przejść na wnuki pozywającego. 

Zasądzenie i pozew

Pozew o alimenty musi zawierać odpowiednie uzasadnienie, dlatego warto skorzystać przy jego sporządzeniu z pomocy Kancelarii prawnej. Rodzice mają możliwość wyboru, od którego z dzieci będą domagać się alimentów, jeśli mają ich kilkoro.  Wysokość alimentów nie ma określonego poziomu. Sąd, określając ich kwotę, w pierwszej kolejności bierze pod uwagę miesięczną kwotę usprawiedliwionych wydatków rodzica. Z drugiej strony bierze pod uwagę możliwości dzieci. Duże znaczenie ma także kwota wskazana w pozwie przez osobę uprawnioną.

Ugoda alimentacyjna u notariusza

Jeśli dziecko dobrowolnie zgadza się na płacenie alimentów rodzicowi, mogą spisać ugodę alimentacyjną, a następnie udać się z nią do notariusza. Obciążony alimentami złoży oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji, zapewniając tym samym wywiązywanie się z nałożonego na niego obowiązku. Gdyby nie płacił ustalonej kwoty, taki akt notarialny staje się od razu tytułem egzekucyjnym, któremu sąd nada klauzulę wykonalności, a uprawniony rodzic będzie miał prawo udać się od razu do komornika. Nie ma konieczności wszczynania postępowania sądowego. 

Jak uniknąć obowiązku płacenia alimentów rodzicom?

Należy wskazać, że rodzic ukrywa swoje dochody lub sam może poprawić swój stan materialny np. zmieniając wielkość mieszkania lub znajdując lepszą pracę. Ważną przesłanką może być również relacja dziecko-rodzic. Jeżeli wcześniej rodzic zaniedbywał swoje obowiązki wobec dziecka, np. nie płacił alimentów, nie utrzymywał kontaktu z dzieckiem i nie dbał o jego dobro – sąd może uznać, że świadczenie alimentacyjne będzie sprzeczne z zasadami życia społecznego.

Artykuł partnera

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.