Ubezpieczenie od nowotworu: na czym polega?

Mateusz Nowak
01.07.2020

Prywatne ubezpieczenie od nowotworu, niezależne od ubezpieczenia w ramach NFZ, to coraz bardziej popularna forma zabezpieczenia się na wypadek poważnego zachorowania onkologicznego. Tego rodzaju choroby są coraz częstsze i noszą miano chorób cywilizacyjnych, stąd potrzeba zadbania o komfort finansowy w przypadku zachorowania. Pamiętajmy, że choroba onkologiczna wiąże się z wydatkami nie tylko na wizyty lekarskie i leki, ale także na opiekę pielęgniarską, rehabilitację po chorobie i w jej trakcie, często również potrzebna i bardzo przydatna jest pomoc psychologa.

Czym jest prywatne ubezpieczenie od nowotworu?

Ubezpieczenie od nowotworu to polisa oferowana przez wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Ubezpieczenie od nowotworu może być dodatkowym świadczeniem w przypadku ubezpieczenia na życie, można także wykupić polisę dedykowaną wyłącznie zachorowaniom na nowotwory, w tym nowotwory złośliwe. Wypłata świadczenia, nawet w wysokości 150% sumy ubezpieczenia, wypłacana jest w przypadku potwierdzonej diagnozy zachorowania na nowotwór ujęty w warunkach umowy. Pamiętajmy przy tym, że różne towarzystwa różnie definiują chorobę nowotworową, zaś polisy obejmują określone typy nowotworów. Należy dokładnie przeczytać umowę przed jej podpisaniem. Warunkiem koniecznym wypłaty świadczenia jest też stosowanie się do wymogów nałożonych na ubezpieczonego przez daną polisę. Należy do nich przede wszystkim regularne wykonywanie badań kontrolnych. W niektórych przypadkach towarzystwo ubezpieczeniowe może również wymagać przeprowadzenia badań genetycznych, które określają stopień prawdopodobieństwa wystąpienia danego rodzaju nowotworu u osoby objętej ubezpieczeniem. Jest to zalecane w przypadku występowania obciążenia genetycznego (przypadków zachorowania na dany nowotwór w rodzinie), a wynik badania może znacząco podnieść składkę ubezpieczenia.

Jak długo działa ubezpieczenie od nowotworu?

Umowa oferująca ubezpieczenie od nowotworu zawierana jest zazwyczaj na czas określony; najczęściej jest to 5 lat. Jest ona przedłużana automatycznie, o ile ubezpieczony nie złożył pisemnego wypowiedzenia przed upływem 30 dni od daty zakończenia polisy oraz nie osiągnął wieku wskazanego w umowie jako graniczny dla możliwości zawarcia umowy (zazwyczaj jest to 61-65 lat).

Umowa oferująca ubezpieczenie od nowotworu zazwyczaj wygasa w momencie wypłaty świadczenia, ale w niektórych przypadkach możliwa jest jej kontynuacja, jednak kolejne świadczenia nie mogą dotyczyć tej samej choroby (tego samego rodzaju nowotworu). Każda umowa określa tę kwestię indywidualnie.

Jakie świadczenia obejmuje ubezpieczenie od nowotworu?

Prywatne ubezpieczenie od nowotworu to przede wszystkim wypłata świadczenia pieniężnego w przypadku otrzymania diagnozy potwierdzającej wystąpienie u ubezpieczonego wymienionego w umowie rodzaju raka. Świadczenie pieniężne jest zazwyczaj jednorazowe i pozwala pokryć wydatki związane z leczeniem, wizytami lekarskimi i opieką medyczną. Polisa dająca ubezpieczenie od nowotworu może obejmować także zwrot kosztów transportu medycznego (tak zwany assitance onkologiczny) oraz finansowanie kosztów zakupu peruki, protez i innych niezbędnych akcesoriów, jak również sprzętu potrzebnego do rehabilitacji w trakcie leczenia onkologicznego i po jego zakończeniu. Ubezpieczenie od nowotworu to także możliwość wypłaty świadczenia rekompensującego utratę zarobków związaną z długotrwałym zwolnieniem lekarskim i niezdolnością do pracy, także w okresie powracania do zdrowia. Pozwala to znacząco podreperować domowy budżet i utrzymać życie na dotychczasowym poziomie, jest też ogromną pomocą w procesie leczenia, który często wiąże się z koniecznością prywatnych wizyt lekarskich oraz zakupem drogich leków nierefundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Artykuł partnera

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.