Co warto wiedzieć o deklaracji śmieciowej?

Piotr Kowalczyk
20.12.2021

Posiadanie nieruchomości wiąże się z koniecznością ponoszenia różnorodnych kosztów. Przykładowo, właściciele nieruchomości w której powstają śmieci muszą ponosić opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wiąże się z tym konieczność złożenia odpowiednich deklaracji i dopełnienia biurokracji. Niestety, tak zwana „papierologia” wielu osobom wydaje się niezwykle skomplikowana a działania urzędów zupełnie niezrozumiałe.

  1. Czym są odpady komunalne i kto musi za nie płacić?
  2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kiedy należy ją uiścić?
  3. Deklaracja odpady komunalne – jak powinna być wypełniona deklaracja śmieciowa i jak należy ją złożyć?

W jaki sposób poradzić sobie z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi? Przyjrzyjmy się najważniejszym kwestiom.

Czym są odpady komunalne i kto musi za nie płacić?

Odpady komunalne to inaczej tak zwane śmieci, powstające przede wszystkim w gospodarstwach domowych, poza odpadami niebezpiecznymi. Każdy właściciel nieruchomości musi dbać o uiszczenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odbywa się to poprzez złożenie w urzędzie tak zwanej deklaracji śmieciowej, w której określona jest wysokość opłaty. Co więcej, deklarację taką powinni złożyć także jednostki organizacyjne użytkujące nieruchomość oraz użytkownicy wieczyści i współwłaściciele. Odbieranie odpadów komunalnych jest zadaniem gminy, warto jednak pamiętać, że właściciel nieruchomości, na terenie której powstają odpady komunalne ma obowiązek wyposażenia jej w odpowiednie pojemniki i udostępnić możliwość zbierania śmieci zgodnie z prawem oraz zadbać o odprowadzanie nieczystości ciekłych. Wywóz i odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości to zadanie gminy, która samodzielnie ustala działania w tym zakresie.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kiedy należy ją uiścić?

Zgodnie z polskim prawem, opłata za odpady komunalne powinna być uiszczana każdego miesiąca, w którym w danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec i powstają śmieci. Wyjątek stanowią domki letniskowe, w których jest to raz na rok.

Co więcej, warto poznać kilka dodatkowych informacji, które mogą przydać się w przypadku pewnych wyjątkowych sytuacji:

  • w okresie 2 tygodni od zamieszkania w danej nieruchomości pierwszego mieszkańca należy złożyć deklarację śmieciową – odnosi się do nowo zamieszkałych budynków,
  • jeśli nieruchomość nie jest zamieszkała, ale powstają w niej odpady właścicieli nieruchomości nadal obowiązuje uiszczenie opłaty,
  • w przypadku sprzedaży nieruchomości deklaracja śmieciowa nadal powinna zostać złożona z zaznaczeniem informacji o zaniknięciu obowiązku uiszczania opłaty.

Konkretne wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz daty składania deklaracji i uiszczania zobowiązań ustala gmina. Aby je poznać, należy zapoznać się z obowiązującymi w danym miejscu przepisami.

Deklaracja odpady komunalne – jak powinna być wypełniona deklaracja śmieciowa i jak należy ją złożyć?

Obecnie wypełnianie deklaracji śmieciowej jest proste jak jeszcze nigdy. Powstało bowiem narzędzie, pozwalające na łatwe i szybkie dopełnienie zobowiązań. E-deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to rozwiązanie dla wszystkich, którzy nie lubią niepotrzebnych komplikacji. Wypełniony formularz dotyczący danej nieruchomości należy wraz z niezbędnymi dokumentami dostarczyć do urzędu. Jeżeli korzysta się z internetowej e-deklaracji można łatwo wygenerować wysokości opłaty dla danej gminy. Ostatnim krokiem całego procesu jest uiszczenie opłaty.

Artykuł partnera

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.