Deklaracja śmieciowa – kiedy ją złożyć, ile wynosi opłata i kiedy ją uiszczać?

Maciej Piwowski
28.10.2021

Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek odprowadzania do gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kwestię tę reguluje stosowna ustawa, nakładając tym samym niezbywalny obowiązek na właścicieli nieruchomości. Obowiązkiem gminy jest natomiast odbiór odpadów komunalnych. Co jeszcze warto wiedzieć na ten temat? Opowiadamy w naszym artykule.

Deklaracja śmieciowa

Czym jest e-deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi? Jest to obowiązkowa deklaracja, którą właściciele nieruchomości muszą złożyć do stosownego urzędu. Z tą różnicą, że zarówno wypełnianie, jak i przesyłanie deklaracji odbywa się drogą internetową. Wystarczy wypełnić deklarację na stronie internetowej, a podczas wypełniania zaznaczyć odpowiedni urząd. We wniosku pojawią się wówczas nakładane przez gminę opłaty za śmieci. Gotowy, wygenerowany plik można pobrać, wydrukować i zanieść do urzędu osobiście albo dostarczyć go drogą elektroniczną. Zdecydowanie wygodniej załatwić tę kwestię drogą elektroniczną, posiłkując się kalkulatorem, który wyliczy opłatę.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – ile i kiedy należy płacić?

Jak już wspomnieliśmy – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczą wszystkich właścicieli nieruchomości. Nie chodzi tu wyłącznie o domy czy mieszkania. Są to także nieruchomości, na których nie zamieszkują lokatorzy, ale mimo to powstają odpady komunalne. Dla przykładu są to: działki ROD, lokale przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej oraz lokale użytkowe w zasobach spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych. Deklarację na temat wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa właściciel nieruchomości.

Nasuwa się natomiast pytanie: od czego ta wysokość zależy? Na wysokość tej opłaty wpływają takie czynniki, jak: liczba mieszkańców danego lokalu mieszkalnego, ilość zużytej wody. Ponadto opłata jest ustalana przez władze gminy, która bierze pod uwagę również koszty utrzymania całego systemu gospodarowania śmieciami. Płatności dokonuje się raz na miesiąc, raz na kwartał lub jednorazowo. Jeśli zaś chodzi o terminy, to wszystko zależy od ustaleń w konkretnej gminie. W lokalach i nieruchomościach, na których terenie mieszkają mieszkańcy płaci się za każdy miesiąc, w lokalach niezamieszkanych płaci się za ten miesiąc, w którym powstały odpady komunalne, w domkach letniskowych oraz innych tego typu nieruchomościach obowiązuje natomiast opłata raz na cały rok.

Opłaty za gospodarowanie odpadami – obowiązki właścicieli nieruchomości

Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest przede wszystkim odprowadzanie opłat za gospodarowanie odpadami. W tym celu należy złożyć deklarację. Co istotne – trzeba to zrobić w ciągu 14 dni, od kiedy taki obowiązek zaistnieje dla właściciela, a więc od momentu na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca bądź w przypadku nieruchomości niezamieszkanej od momentu, w którym pojawią się odpady komunalne. Taki sam termin dostarczenia deklaracji obowiązuje, jeśli sytuacja właściciela nieruchomości lub zamieszkujących jego nieruchomość lokatorów uległa zmianie. Dzieje się tak, kiedy na przykład w rodzinie rodzi się dziecko.

Konieczność złożenia ponownej deklaracji, aktualizującej faktyczny stan rzeczy, generują także: zgon członka rodziny, likwidacja działalności gospodarczej, sprzedaż mieszkania itp. Już w kolejnym miesiącu w zmienionej wysokości uiszcza się opłatę. Właściciel czy też lokator odpowiadają również za właściwe gromadzenie odpadów: selektywne dzieli się na pięć frakcji, wyrzucanych do odpowiednich pojemników: papieru i tektury, szkła, metalu i plastiku, odpadów bio, odpadów zielonych i budowlanych oraz odpadów wielkogabarytowych. Nieselektywne wyrzuca się do jednego przeznaczonego do tego celu pojemnika. Należy bezwzględnie stosować się do tego podziału, co zostało zawarte w przepisach prawa.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.