Żywienie kobiety czynnikiem warunkującym powodzenie karmienia piersią

Mariusz Siwko
29.06.2015

Wśród ogromnej liczby czynników, od których może zależeć powodzenie karmienie piersią, odżywianie i odżywienie matki nie posiadają wyjątkowego znaczenia. Kobiety karmiły z powodzeniem podczas rocznego oblężenia Leningradu (2) i karmią w trudnych warunkach życiowych w buszu afrykańskim. Natomiast w dobrych warunkach środowiskowych karmienie piersią często kończy się już w pierwszych tygodniach połogu. Jednakże w pewnych sytuacjach, w indywidualnym przypadku matki i dziecka, te dwa czynniki mogą mieć znaczenie decydujące o powodzeniu karmienia piersią, ocenianego za pomocą kryterium wieku karmionego dziecka oraz jego zdrowia fizycznego i psychicznego.

W naszych warunkach kulturowych decyzja matki odnośnie karmienia piersią lub karmienia sztucznego, jak się wydaje, w niewielkim stopniu bezpośrednio zależy od żywienia matki. Do wyjątkowych należą bowiem sytuacje, gdy ograniczenia żywieniowe u matki, spowodowane najczęściej chorobą, zmuszają do decyzji sztucznego karmienia dziecka od urodzenia. Decyzja karmienia piersią  może jednak posiadać mocniejsze lub słabsze umotywowanie potrzebami matki, a same motywy skłaniające matkę do karmienia piersią mogą być przy tym uświadamiane w mniejszym lub większym stopniu. W przypadku słabszej motywacji, zwłaszcza gdy przeważają motywy przymuszające do karmienia (np. poczucie obowiązku macierzyńskiego), decyzja karmienia piersią może być łatwo zmieniona pod wpływem stosunkowo błahych powodów, czasami nawet służących za pretekst do odstawienia od piersi.

W tej grupie powodów mogą się znaleźć pewne czynniki związane z żywieniem matki podczas laktacji.

Laktacja jako proces fizjologiczny ma swoje uwarunkowania, co oznacza, że dla sprawnej funkcji gruczołów sutkowych konieczne jest także odpowiednie przygotowanie organizmu kobiety. Żywienie ma w tym aspekcie bardzo duże znaczenie, bo w okresie przygotowania do laktacji - podczas ciąży - wpływa na tworzenie rezerw energetycznych i odżywczych potrzebnych podczas laktacji. W okresie karmienia odpowiednie żywienie decyduje przede wszystkim o ochronie organizmu matki przed nadmiernym wykorzystaniem zasobów, co jest istotne dla reprodukcji w przyszłości.

Dla powodzenia karmienia piersią istotna jest wielkość produkcji mleka i, w mniejszym stopniu, jakość mleka. Różnice co do wielkości produkcji i jakości mleka, jakie obserwowano u matek z różnych grup społecznych i kulturowych, wynikają głównie z różnic żywienia, chociaż nie bez znaczenia są także różnice obciążenia pracą i różnice uwarunkowane genetycznie lub chorobami.

 

 
 
Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.