Czym jest białe małżeństwo?

Marek Szydełko
10.07.2024

Białe małżeństwo to termin, który wiele osób interpretuje nieprawidłowo. Odnosi się on do związku, w którym małżonkowie świadomie i za obopólną zgodą decydują się na wstrzemięźliwość seksualną.

Dlaczego istnieją białe małżeństwa?

Choć wydaje się, że seks jest podstawowym elementem cementującym związek, to jednak nie brakuje par, które z różnych powodów z niego rezygnują – a mimo to mogą być ze sobą szczęśliwe.

Najczęściej jest to motywowane problemami zdrowotnymi, kiedy to jedno z małżonków po prostu nie może uprawiać seksu. Bywają sytuacje, w których para rezygnuje ze zbliżeń z przyczyn duchowych, stawiając na samorozwój i wykluczając sferę profanum na rzecz sacrum.

W grę mogą również wchodzić złe doświadczenia z przeszłości, które powodują, że choćby próba zbliżenia przywołuje traumatyczne wspomnienia.

Oczywiście zdarza się, że osoby żyjące w białym małżeństwie zaspokajają swoje potrzeby gdzieś indziej, czy to dopuszczając się zdrady, czy za obopólną zgodą (tzw. otwarty związek).

To musi być świadoma i dobrze przedyskutowana decyzja

Istotą białego małżeństwa nie jest jednostronne odmawianie zbliżeń. Małżonkowie muszą się na to zgodzić i wspólnie dojść do wniosku, że chcą zrezygnować z seksu w imię np. własnej duchowości czy wzmocnienia więzi na poziomie emocjonalnym.

Jeśli wygląda to inaczej, czyli jedno z małżonków chce zbliżeń, a drugie kategorycznie ich odmawia, to jest to pierwszy krok do poważnego konfliktu, który może w prostej linii doprowadzić do rozpadu małżeństwa.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie